Formy spłaty pożyczki internetowej

Istnieje kilka sposobów na spłatę zobowiązania wobec firmy pożyczkowej. O wyborze metody należy rozmawiać już na etapie składania zapytania o udzielenie tego typu wsparcia finansowego. Niektórzy pożyczkodawcy udzielają jedynie pożyczek ratalnych, inni starają się być bardziej przychylni i pozwalają na wybór formy spłaty zadłużenia w tym ilości oraz częstotliwości rat. Wybór odpowiedniej formy spłaty jest bardzo istotny, ponieważ pozwala na uniknięcie pętli zobowiązań.

Spłata ratalna

Pożyczki zaciągane przez Internet podobnie jak te nabywane w firmach stacjonarnych czy bankach mogą być spłacane w ratach. Jest to najpowszechniejsza forma zwrotu pożyczonej kwoty. Pożyczki online na raty przeznaczone są dla osób niedysponujących w danym momencie większym zapleczem finansowym. Ustalenie dogodnych rat ma na celu uniknięcie problemów ze spłatą zobowiązania oraz dopasowanie ich do zdolności finansowych pożyczkobiorcy. Raty mogą przybierać dwie formy, tygodniową lub miesięczną.
Raty miesięczne. Jak sama nazwa wskazuje ten system spłat, daje możliwość rozłożenia zobowiązania na raty miesięczne. Termin spłaty zwykle zawarty jest w umowie pożyczkowej, jednak zazwyczaj jest szansa na jego dogodną zmianę. Pożyczki ze spłatą rozłożoną na comiesięczne raty swym zakresem obejmują co najmniej trzy kolejne miesiące. Zdarza się, że w regulaminie firmy pożyczkowej podany jest inny minimalny czas spłaty rat i może wynosić np. 6 lub 12 miesięcy. Im dłuższy okres spłaty pożyczki, tym niższe są raty. To rozwiązanie wybierane jest przez większość klientów. Krótszy np. 3-miesięczny czas jest z kolei szansą na szybsze pozbycie się zobowiązania.
Raty tygodniowe. W przypadku rozłożenia kwoty pożyczki na raty tygodniowe konieczne jest regulowanie ich co tydzień. Podobnie jak w przypadku rat miesięcznych pożyczkobiorca otrzymuje z góry ustalony harmonogram spłat. Pożyczki online na raty ze spłatą cotygodniową mogą sięgać równie wysokich kwot co te z ratami miesięcznymi. Okres ich spłaty wynosi zwykle od 30 do 90 tygodni.

Spłata jednorazowa

Pożyczkę można spłacić w ratach lub jednorazowo. Termin zwrotu kwoty wraz z odsetkami ustalany jest w momencie podpisywania umowy pożyczkowej. Informacje dotyczące zasad spłaty można uzyskać u każdego konsultanta danej firmy pożyczkowej działającej w Internecie. Warto zapytać o różnice w oprocentowaniu wynikające ze zwrotu całej kwoty pożyczonych pieniędzy a zwrotem w formie ratalnej. Zdarzają się przypadki, że kwota, którą pożyczkodawca zobowiązał się zwrócić, jest równa kwocie, którą pożyczył.

Zaletą pożyczek z jednorazową spłatą jest szybkość ich otrzymania. Czasami wystarczy 15 minut, aby dokonać wszystkich formalności. Procedura nie wymaga ustalania harmonogramu spłat jak w przypadku pożyczek ratalnych. Ustalana jest jedynie jedna data oraz kwota.
Pożyczki online na raty w przeciwieństwie do tych spłacanych w formie jednorazowej przeznaczone są dla osób mniej zamożnych. Jednorazowa spłata pożyczki możliwa jest jedynie w sytuacji, gdy pożyczkodawca chwilowo utracił płynność finansową i ma pewność jej powtórnego uzyskania.

Dodaj komentarz