Jakie bazy danych sprawdzane są przez pożyczkodawców?

Konsumenci decydują się na pożyczkę w instytucji pozabankowej, aby uniknąć kwestii sprawdzania baz danych przez pożyczkodawców. Jednak okazuje się, że nie tylko banki takie bazy sprawdzają. Zatem jakie bazy danych są najczęściej sprawdzane przez pożyczkodawców?

Rodzaje baz danych

W Polsce wyróżnia się w zasadzie trzy podstawowe rodzaje baz, w których sprawdza się potencjalnych kredytobiorców:

  1. BIK – Biuro Informacji Kredytowej,
  2. BIG – Biuro Informacji Gospodarczej,
  3. BR – Bankowy Rejestr.

Banki swoich klientów mogą sprawdzić w każdej bazie, ale system Bankowy Rejestr przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla banków.

Biuro Informacji Kredytowej BIK

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją międzybankową, która gromadzi przede wszystkim informacje o klientach banków i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SKOK. W BIK obecne są osoby, które mają na swoim koncie kredyty czy pożyczki w tych instytucjach bądź w przeszłości ubiegały się o nie. Znaleźć tam można również poręczycieli. Baza ta aktualizowana jest co miesiąc.

Dane w BIK przechowywane są przez 5 lat. Co więcej, każdy wpis jest punktowany, a od tego zależy to, czy w przyszłości będzie się można ubiegać o kredyt. Informacje dostępne w Biurze Informacji Kredytowej wykorzystywane są przede wszystkim przez banki i SKOK-i w celu sprawdzenia zdolności kredytowej klientów oraz ich wiarygodności.

Niektóre firmy pożyczkowe reklamują tzw. chwilówki bez BIK. Są one udzielane bez sprawdzania tej bazy. To prawda, gdyż duża liczba firm pożyczkowych nie ma po prostu dostępu do bazy kredytowej BIK.

Biuro Informacji Gospodarczej BIG

Tak naprawdę nie ma jednego Biura Informacji Gospodarczej. Są to bazy danych prowadzone przez różne, prywatne firmy, które w skrócie nazywa się właśnie BIG-ami. Gromadzone są w nich informacje o długach. To więc nic innego jak rejestry dłużników. W takiej bazie można znaleźć się na skutek niespłacenia w terminie raty kredytu, zaległy rachunek za prąd czy nieuregulowany mandat.

W BIG znaleźć się może każda osoba, która ma dług w wysokości minimum 200 złotych jako osoba fizyczna. W przypadku firm jest to 500 złotych. Nie trzeba więc wiele, aby do takiego rejestru trafić.  Jednak wpisy nie są dokonywane  od razu. Przede wszystkim długi musi być niezapłacony minimum przez okres 60 dni od chwili ostatecznego terminu zapłaty. Ponadto wierzyciel musi wcześniej poinformować dłużnika, że ma zamiar takiego wpisu dokonać. W wezwaniu musi znaleźć się nazwa konkretnego biura, do którego informacja o zadłużeniu będzie przekazana.

W Polsce funkcjonują obecnie cztery BIG-i:

  1. KRD – Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej,
  2. ERIF – Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej,
  3. BIG InfoMonitor – Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor,
  4. KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Bankowy Rejestr

Bardzo dużą bazą danych jest system Bankowy Rejestr, który prowadzi Związek Banków Polskich. Znaleźć można w niej informacje o niesolidnych klientach banków. Jest to swego rodzaju połączenie BIK i KRD, gdyż wpisywane są tam aktywne kredyty oraz informacje o terminowej bądź nieterminowej spłacie zadłużenia.

Aby znaleźć się w BR należy posiadać dług w wysokości minimum 200 złotych jako osoba prywatna. Czas spłaty musi przekroczyć minimum 60 dni. Osoby, które w tej bazie się znajdują mogą mieć w praktyce ogromne kłopoty z uzyskaniem  w przyszłości kredytu.

Co oznacza wpis  w BIK?

Wiele osób przejmuje się samego wpisu w BIK. Tymczasem sama obecność w tej bazie danych niczym złym nie jest. Oznacza tylko tyle, że dana osoba ma aktywne zobowiązanie finansowe lub miała je w przeszłości. Zresztą eksperci polecają przed wzięciem dużego kredytu hipotecznego, wzięciu kilku mniejszych kredytów gotówkowych lub dokonanie zakupów na raty, aby uzyskać wpis w BIK. Wówczas klient staje się dla banku o wiele bardziej wiarygodny. Sytuacja jednak wygląda zupełnie inaczej w przypadku opóźnienia ze spłatą zadłużenia. W takiej sytuacji uzyskanie kredytu jest w zasadzie niemożliwe do zrealizowania.

Dodaj komentarz